ارسال مداحی

قبل از ارسال فایل خود به چند نکته توجه کنید:

فایل هایی که در سایت گذاشته می شوند با  کیفیت مناسب باشند و فایل هایی که با گوشی ضبط می شوند به دلیل کیفت نداشتن در سایت گذاشته نمی شوند.

حجم فایل تا سقف ۱۵ مگابایت قابل ارسال می باشند و فایل های بیشتر از ۱۵ مگابایت از طریق تلگرام برای ما ارسال شود.

عناوین ستاره دار الزامی می باشد و تلفن مداح جهت هماهنگ کردن درصورت لزوم می باشد.