شب چهارم محرم 97 مهدی رسولی

» شب چهارم محرم 97 مهدی رسولی

شب چهارم محرم 97 مهدی رسولی اجرا شده در هیئت ثارالله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب سوم محرم 97 مهدی رسولی

» شب سوم محرم 97 مهدی رسولی

شب سوم محرم 97 مهدی رسولی اجرا شده در هیئت ثارالله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

مراسم شب اول محرم 97 مهدی رسولی

» مراسم شب اول محرم 97 مهدی رسولی

مراسم شب اول محرم 97 مهدی رسولی و مهدی عبدی اجرا شده در هیئت ثارالله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب 22 رمضان 1397 مهدی رسولی

» شب 22 رمضان 1397 مهدی رسولی

شب 22 رمضان 1397 مهدی رسولی در هیئت ثار الله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب 21 رمضان 97 مهدی رسولی

» شب 21 رمضان 97 مهدی رسولی

شب 21 رمضان 97 مهدی رسولی در هیئت ثارالله (ع) زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

قالب مذهبی وردپرس