مناجات شعبانیه ۹۸ بذری

» مناجات شعبانیه ۹۸ بذری

مناجات شعبانیه 98/2/6 حاج محمدرضا بذری هیئت یافاطمه الزهرا(س) بابل ...
مطلب بیشتر

جلسه هفتگی ۹۷/۱۰/۱۴ محمد رضا بذری

» جلسه هفتگی ۹۷/۱۰/۱۴ محمد رضا بذری

جلسه جلسه هفتگی 97/10/14 با نوای مداحان محمد رضا بذری برادر جبار بذری هیئت بیت ...
مطلب بیشتر

شب نهم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

» شب نهم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب نهم محرم 1397 محمد رضا بذری و جبار بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

» شب هشتم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب هشتم محرم 1397 محمد رضا بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

» شب هفتم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب هفتم محرم 1397 محمد رضا بذری و جبار بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب ششم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

» شب ششم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب ششم محرم 1397 محمد رضا بذری و جبار بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

» شب پنجم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب پنجم محرم 1397 محمد رضا بذری و جبار بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب چهارم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

» شب چهارم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب چهارم محرم 1397 محمد رضا بذری و جبار بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب سوم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

» شب سوم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب سوم محرم 1397 محمد رضا بذری و جبار بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب دوم محرم ۹۷  محمد رضا بذری

» شب دوم محرم ۹۷ محمد رضا بذری

شب دوم محرم 1397 محمد رضا بذری و جبار بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

قالب مذهبی وردپرس