شب دوم محرم ۹۷ مهدی اکبری

» شب دوم محرم ۹۷ مهدی اکبری

شب دوم محرم 97 مهدی اکبری و سعید قانع اجرا شده در هیئت علمدار مشهد به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب اول محرم ۹۷  مهدی اکبری

» شب اول محرم ۹۷ مهدی اکبری

شب اول محرم 97 مهدی اکبری و سعید قانع اجرا شده در هیئت علمدار مشهد به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

جلسه هفتگی ۹۷/۰۵/۲۵ مهدی اکبری

» جلسه هفتگی ۹۷/۰۵/۲۵ مهدی اکبری

جلسه هفتگی 97/05/25 مهدی اکبری اجرا شده در هیئت علمدار مشهد به صورت صوت اماده دریافت میباشد. ...
مطلب بیشتر

هفتگی ۹۷/۳/۳ مهدی اکبری

» هفتگی ۹۷/۳/۳ مهدی اکبری

هفتگی 97/3/3 مهدی اکبری در هیئت علمدار مشهد به صورت صوت اماده ی دریافت می ...
مطلب بیشتر

مراسم هفتگی ۲۸ اردیبهشت مهدی اکبری

» مراسم هفتگی ۲۸ اردیبهشت مهدی اکبری

مراسم هفتگی 28 اردیبهشت مهدی اکبری اجرا در هیئت علمدار مشهد به صورت صوت اماده دریافت می ...
مطلب بیشتر

قالب مذهبی وردپرس