شب شهادت امام جواد (ع) ۹۷ حسن عطایی

» شب شهادت امام جواد (ع) ۹۷ حسن عطایی

شب شهادت امام جواد (ع) ۹۷ حسن عطایی در هیئت محفل شاه علقمه قم به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب 19 رمضان 97 حسن عطایی

» شب 19 رمضان 97 حسن عطایی

شب 19 رمضان 97 حسن عطایی در هیئت محفل شاه علقمه قم به صورت صوت اماده ی دریافت می ...
مطلب بیشتر

هفتگی 97/03/02 حسن عطایی

» هفتگی 97/03/02 حسن عطایی

هفتگی 97/03/02 حسن عطایی در هیئت محفل شاه علقمه به صورت صوت اماده ی دریافت می ...
مطلب بیشتر

هفتگی 97/02/26 حسن عطایی

» هفتگی 97/02/26 حسن عطایی

...
مطلب بیشتر

قالب مذهبی وردپرس