جلسه هفتگی 97/05/22 وحید یوسفی

» جلسه هفتگی 97/05/22 وحید یوسفی

جلسه هفتگی 97/05/22 وحید یوسفی اجرا شده در هیئت مکتب الزهرا به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد ...
مطلب بیشتر

شب 21 رمضان 97 علی اکبر نصرالهی

» شب 21 رمضان 97 علی اکبر نصرالهی

شب 21 رمضان 97 علی اکبر نصرالهی در هیئت انصار الحسین (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می ...
مطلب بیشتر

مراسم سالگرد تخریب بقیع امیر برومند

» مراسم سالگرد تخریب بقیع امیر برومند

مراسم سالگرد تخریب بقیع امیر برومند در هیئت حسن ابن علی (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب 22 رمضان 1397 مهدی رسولی

» شب 22 رمضان 1397 مهدی رسولی

شب 22 رمضان 1397 مهدی رسولی در هیئت ثار الله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

شب 19 رمضان 97 جواد مقدم

» شب 19 رمضان 97 جواد مقدم

شب 19 رمضان 97 جواد مقدم در هیئت بین الحرمین تهران به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد. ...
مطلب بیشتر

قالب مذهبی وردپرس