وفات حضرت زینب (س)  میرداماد

وفات حضرت زینب (س) میرداماد

روضه حضرت زینب (س)

دوباره داره حالو هوای زینب (س)

بنی قتلوک و من شرب الما منعوک

گریه کردم روضه ی سخت تو را

منی که کبوترم تو بگو کجا برم

غمه عشقت بیابون پرورم کرد