مراسم شب اول محرم ۹۷ مهدی رسولی

مراسم شب اول محرم ۹۷ مهدی رسولی

مراسم شب اول محرم ۹۷ مهدی رسولی و مهدی عبدی اجرا شده در هیئت ثارالله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.