مراسم شب اول محرم 97 مهدی رسولی

مراسم شب اول محرم 97 مهدی رسولی

مراسم شب اول محرم 97 مهدی رسولی و مهدی عبدی اجرا شده در هیئت ثارالله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.