مراسم سالگرد تخریب بقیع امیر برومند

مراسم سالگرد تخریب بقیع امیر برومند

مراسم سالگرد تخریب بقیع امیر برومند در هیئت حسن ابن علی (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.