فاطمیه ۴ بهمن سعید قانع

فاطمیه ۴ بهمن سعید قانع

هیئت علمدار مشهدالرضا(ع)

گـزارش صـوتی
مــــراســم هــفــتــگـی
پـنجشنبه ۴ بهمن مــاه ۹۷

مداح:
حــاج ســعـیــد قــانــع

روضه حضرت زهرا

هرگوشه خونه شدن بچه ها

زهرایی حورایی تو بی کرون

زیارت و تاب و تپش حرم و …

رخنه کرده عشقت تو قلب

یاحسین بازم اومدم یاحسین