فاطمیه سعید قانع

فاطمیه سعید قانع

هیئت علمدار مشهدالرضا(ع)

مــــراســم هــفــتــگـی
پـنجشنبه ۱۱ بهمن مــاه ۹۷

مداحان:
حــاج ســعـیــد قــانــع

روضه حضرت زهرا

اومدم تا دوباره بگم حرف دلم رو

داره دنیای علی میسوزه

عاشق شدم چیه تقصیرم

با من هو رئوف

منم اون حسرتی حرم ندیده