فاطمیه ۱۱ بهمن ۹۷ سعید قانع

فاطمیه ۱۱ بهمن ۹۷ سعید قانع

فاطمیه ۱۱ بهمن ۹۷ سعید قانع

هیئت علمدار مشهدالرضا(ع)

مــــراســم هــفــتــگـی
پـنجشنبه ۱۱ بهمن مــاه ۹۷

مداحان:
حــاج ســعـیــد قــانــع

مراسم کامل فاطمیه ۱۱ بهمن ۹۷ سعید قانع اجرا شده در هیئت علمدار مشهد بصورت صوت از مذهبی وب اماده ی دریافت می باشد.

روضه حضرت زهرا

اومدم تا دوباره بگم حرف دلم رو

داره دنیای علی میسوزه

عاشق شدم چیه تقصیرم

با من هو رئوف

منم اون حسرتی حرم ندیده

متن قسمتی از مداحی برگزیده:

داره دنیای علی میسوزه

پیش چشمای علی میسوزه

قصدشون علی بود اما پشت در

فاطمه جای علی میسوزه

میسوزه میسوزه میسوزه

دربسوزه میخ در میسوزه

میسوزه میسوزه میسوزه

داره مادر با پسر میسوزه

میسوزه گل پرپرش داره میسوزه

میسوزه چادر سرش داره میسوزه …