فاطمیه حسین سیب سرخی

فاطمیه حسین سیب سرخی

مراسم عزاداری فاطمیه 

هیئت روضه العباس(ع) 

با مداحی حسین سیب سرخی 

ابراهیم رحیمی 

امیر طلا جوران

شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

روضه حضرت زهرا 

از مصطفی داره نقاب 

حالم خراب منو نگاه کن 

سلام ای همسر مولا 

صلی الله علی حضرت خیر النسا 

انگشترت چی شد 

توی قلبم تا قیامت خونه داری 

روزیه ما نوکرا توی دستاته

والا مقام عالی جناب 

نخ تسبیح زهرا…

صداش خسته و با همون خستگی 

تو دست و پای دل موی تو پیچید 

ورد لبهای رقیه و ذکر سربند مدافعان

یاهو کشان به خاک نجف بوسه میزنم 

نفس هایش مراعیسی تراز صدها مسیحا کرد