شهادت حضرت مسلم (ع) متین نصرتی

شهادت حضرت مسلم (ع) متین نصرتی

شهادت حضرت مسلم (ع) متین نصرتی 97/05/31 اجرا شده در هیئت جوانان فاطمیه (س) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.