شهادت امام جواد (ع) ۹۷/۰۵/۲۱

شهادت امام جواد (ع) ۹۷/۰۵/۲۱

شهادت امام جواد (ع) ۹۷/۰۵/۲۱ اجرا شده در هیئت ریحانه النبی (س) بصورت صوت اماده ی دریافت می باشد.