شب 21 رمضان 97 مهدی رسولی

شب 21 رمضان 97 مهدی رسولی

شب 21 رمضان 97 مهدی رسولی در هیئت ثارالله (ع) زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.