شب ۲۱ رمضان ۹۷ مهدی رسولی

شب ۲۱ رمضان ۹۷ مهدی رسولی

شب ۲۱ رمضان ۹۷ مهدی رسولی در هیئت ثارالله (ع) زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.