شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ سید علی مومنی

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ سید علی مومنی

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ سید علی مومنی اجرا شده در هیئت زوار الحسین (ع) به صورت صورت صوت در مذهبی وب اماده ی دریافت می باشد.