شب ۱۹ رمضان ۹۷ حسین سیب سرخی

شب ۱۹ رمضان ۹۷ حسین سیب سرخی

شب ۱۹ رمضان ۹۷ حسین سیب سرخی اجرا شده در هیئت روضه العباس (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.