شب چهارم محرم 97 مهدی رسولی

شب چهارم محرم 97 مهدی رسولی

شب چهارم محرم 97 مهدی رسولی اجرا شده در هیئت ثارالله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.