شب چهارم محرم ۹۷ مهدی رسولی

شب چهارم محرم ۹۷ مهدی رسولی

شب چهارم محرم ۹۷ مهدی رسولی اجرا شده در هیئت ثارالله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.