شب چهارم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب چهارم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب چهارم رمضان۹۸ – ۳۰ شب مناجات با خدا

زمان:
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۸

با مداحی:
مهدی میرداماد

عمری تباه کردم عمره گرانبها را

دعای ابو حمزه ثمالی

ان الحسین ابرت الکل مومن