شب هشتم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد.