شب شهادت امام جواد (ع) ۹۷ حسن عطایی

شب شهادت امام جواد (ع) ۹۷ حسن عطایی

شب شهادت امام جواد (ع) ۹۷ حسن عطایی در هیئت محفل شاه علقمه قم به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.