شب سوم محرم 1397 حسین سیب سرخی

شب سوم محرم 1397 حسین سیب سرخی

شب سوم محرم 1397 حسین سیب سرخی اجرا شده در روضة العباس (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد .