شب سوم محرم ۱۳۹۷ حسین سیب سرخی

شب سوم محرم ۱۳۹۷ حسین سیب سرخی

شب سوم محرم ۱۳۹۷ حسین سیب سرخی اجرا شده در روضه العباس (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد .