شب سوم فاطمیه جواد مقدم

شب سوم فاطمیه جواد مقدم

شب‌سوم فاطمیه اول ۱۴۴۰
شـــــنــبه ۲۹ دی مــاه ‌۱۳۹۷

با نوای: کربلایی جواد مقدم
هیئت بین الحرمین تهران

صدیقه ای که خلقت هستی

با صدای مناجاتت شبا مادر بیدار میشم

هم نفس حیدر چیه از این بهتر

ذکر توسلاتم سفینه النجاتم

پامو کشیدم حرمت…

این بسه مادر یه مادری که وسعتش یه اسمونه …

اباب دوعالم ای شاه معظم

کلامم را کنم اقا سنگر