شب سوم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب سوم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب سوم رمضان۹۸ – ۳۰ شب مناجات با خدا

زمان:
چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۸

با مداحی:
مهدی میرداماد

مناجات خوانی

روضه حضرت رقیه(ع)