شب دوم محرم ۹۷ محمد علی وطن خواه

شب دوم محرم ۹۷ محمد علی وطن خواه

شب دوم محرم ۹۷ محمد علی وطن خواه

ظهر روز دوم
با نوای دلنشین : مداح اهل البیت محمد علی وطن خواه
مجنون العباس یزد
محرم ۱۴۴۰ – ۱۳۹۷