شب دوم محرم 97 محمد علی وطن خواه

شب دوم محرم 97 محمد علی وطن خواه

شب دوم محرم 97 محمد علی وطن خواه

ظهر روز دوم
با نوای دلنشین : مداح اهل البیت محمد علی وطن خواه
مجنون العباس یزد
محرم ۱۴۴۰ – ۱۳۹۷