شب دوم محرم ۹۷ حسین سیب سرخی

شب دوم محرم ۹۷ حسین سیب سرخی

شب دوم محرم ۹۷ حسین سیب سرخی اجرا شده در هیئت روضه العباس به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.