شب دوم رمضان ۹۷ حیدر خمسه

شب دوم رمضان ۹۷ حیدر خمسه

شب دوم رمضان ۹۷ حیدر خمسه در هیئت بیت الحسین (ع) به صورت صوت اماده دریافت می باشد.