شب دوم رمضان 97 حیدر خمسه

شب دوم رمضان 97 حیدر خمسه

شب دوم رمضان 97 حیدر خمسه در هیئت بیت الحسین (ع) به صورت صوت اماده دریافت می باشد.