شب دوم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب دوم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب دوم رمضان۹۸ – ۳۰ شب مناجات با خدا

زمان:
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸

با مداحی:
مهدی میرداماد

اللهم رب شهر الرمضان

مناجات خوانی