شب دوم ایام مسلمیه سال۹۷ جواد مقدم

شب دوم ایام مسلمیه سال۹۷ جواد مقدم

شب دوم ایام مسلمیه سال۹۷ جواد مقدم اجرا شده در هیئت بین الحرمین تهران به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.