شب اول محرم ۹۷ محمد علی وطن خواه

شب اول محرم ۹۷ محمد علی وطن خواه

شب اول محرم ۹۷ محمد علی وطن خواه اجرا شده در هیئت مجنون العباس (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.