شب اول محرم  سال ۹۷ حسین سیب سرخی

شب اول محرم سال ۹۷ حسین سیب سرخی

شب اول محرم سال ۹۷ حسین سیب سرخی اجرا شده در هیئت روضه العباس (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.