شب اول رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب اول رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب اول رمضان۹۸ – ۳۰ شب مناجات با خدا

زمان:
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸

با مداحی:
مهدی میرداماد

روضه امام حسین (ع)

مناجات خوانی