جلسه هفتگی 97/10/14 محمد رضا بذری

جلسه هفتگی 97/10/14 محمد رضا بذری

جلسه

جلسه هفتگی 97/10/14

با نوای مداحان محمد رضا بذری
برادر جبار بذری

هیئت بیت الزهرا(س)