جلسه هفتگی ۹۷/۱۰/۱۴ محمد رضا بذری

جلسه هفتگی ۹۷/۱۰/۱۴ محمد رضا بذری

جلسه

جلسه هفتگی ۹۷/۱۰/۱۴

با نوای مداحان محمد رضا بذری
برادر جبار بذری

هیئت بیت الزهرا(س)