جلسه هفتگی ۵ دی ۹۷ حامد باقری

جلسه هفتگی ۵ دی ۹۷ حامد باقری

جلسه هفتگی ۵ دی ۹۷ حامد باقری

با نوای مداحان : جلال نجفی
حامد باقری
علی جعفری
فرهاد رضوان

شهید میزبان: جانبازشهید علیرضا ستاری