جلسه هفتگی 5 دی 97 حامد باقری

جلسه هفتگی 5 دی 97 حامد باقری

جلسه هفتگی 5 دی 97 حامد باقری

با نوای مداحان : جلال نجفی
حامد باقری
علی جعفری
فرهاد رضوان

شهید میزبان: جانبازشهید علیرضا ستاری