جلسه هفتگی ۹۷/۱۰/۱۸ محمد اسداللهی

جلسه هفتگی ۹۷/۱۰/۱۸ محمد اسداللهی

گزارش صوتی هفتگی 97/10/18

بانفس:‌کربلایی محمد اسداللهي

هیئت‌ ام‌الـمصائب(س)شهرستان‌بابل

خوشبختی یعنی تو زندگیت امام حسین داری

درخت عمر من از ریشه میسوزه

امام بی یارم سردار بی لشکر – مذهبی وب

مرغ باغ بهشتم درهوای تو میپرم

بادل زار اومدم

حضرت ساقی یا هوالباقی

دوست دارم به ابی انت و امی

ذکر لب علم کشایی