شب ۵ تا ۲۱ رمضان ۹۸ مهدی رسولی

» شب ۵ تا ۲۱ رمضان ۹۸ مهدی رسولی

شب پنجم  تا شب بیست و یکم رمضان۹۸ - ۳۰ شب مناجات با خدا زمان:جمعه 20 اردیبهشت ماه ۹۸ تا 05 خرداد 98 با مداحی:مهدی رسولی ...
مطلب بیشتر

شب چهارم رمضان ۹۸ مهدی رسولی

» شب چهارم رمضان ۹۸ مهدی رسولی

شب چهارم رمضان۹۸ - ۳۰ شب مناجات با خدا زمان: پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۸ با مداحی: مهدی رسولی ...
مطلب بیشتر

شب سوم رمضان ۹۸ مهدی رسولی

» شب سوم رمضان ۹۸ مهدی رسولی

شب سوم رمضان۹۸ - ۳۰ شب مناجات با خدا زمان: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۸ با مداحی: مهدی رسولی ...
مطلب بیشتر

شب دوم رمضان ۹۸ مهدی رسولی

» شب دوم رمضان ۹۸ مهدی رسولی

شب دوم رمضان۹۸ - ۳۰ شب مناجات با خدا زمان: سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸ با مداحی: مهدی رسولی ...
مطلب بیشتر

شب اول رمضان ۹۸ مهدی رسولی

» شب اول رمضان ۹۸ مهدی رسولی

شب اول رمضان۹۸ - ۳۰ شب مناجات با خدا زمان: دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ با مداحی: مهدی رسولی ...
مطلب بیشتر

جلسه هفتگی ٩٨/۰٢/١٩ اکبری

» جلسه هفتگی ٩٨/۰٢/١٩ اکبری

شب چهارم رمضان۹۸ - جلسه هفتگی زمان: پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۸ با مداحی: مهدی اکبری ﷽ ...
مطلب بیشتر

شب چهارم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

» شب چهارم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب چهارم رمضان۹۸ - ۳۰ شب مناجات با خدا زمان: پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۸ با مداحی: مهدی میرداماد ...
مطلب بیشتر

شب اول رمضان ۱۳۹۸ مطیعی

» شب اول رمضان ۱۳۹۸ مطیعی

شب اول رمضان۹۸ - ۳۰ شب مناجات با خدا زمان: دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ با مداحی: میثم مطیعی ﷽ ...
مطلب بیشتر

شب دوم رمضان ۱۳۹۸ مطیعی

» شب دوم رمضان ۱۳۹۸ مطیعی

شب دوم رمضان۹۸ - ۳۰ شب مناجات با خدا زمان: سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸ با مداحی: میثم مطیعی ...
مطلب بیشتر

شب سوم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

» شب سوم رمضان ۱۳۹۸ میرداماد

شب سوم رمضان۹۸ - ۳۰ شب مناجات با خدا زمان: چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۸ با مداحی: مهدی میرداماد ...
مطلب بیشتر

قالب مذهبی وردپرس